Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingLeerstofplanning en toetsplanning
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen
Ga naar bestemmingCOACHThuis-Opdrachten
Ga naar bestemmingOpgavendatabase voor zesde klassen
Ga naar bestemmingVoortgangstoetsen

Terug naar begin van document Leerstofplanning en toetsplanning

Leerstofplanning en toetsplanning voor de jaargang 2023/2024 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNatuurkunde
Examenprogramma Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSE/CE

Terug naar begin van document Aantekeningen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone of tablet kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone of tablet installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Modelleren

Dit zijn de readers van 4 en 5 VWO.

Opgaven
- Opgave: Roofjump
- Opgave: Roofjump met hoek
- Opgave: Autovering
- Opgave: Sprong over het Kanaal

Introductie Coach-modelleren
- Opgave: Kennismaking met Coach-modelleren
- Opgave: GPS-satelliet

Alleen voor geïnteresseerden
- Opgave: Binnenspiegel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina


Straling


Het foto-elektrisch effect
- Opgave: Foto-elektrisch effect I
- Opgave: Foto-elektrisch effect II
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Radioactief verval
- Opgave: Eigenschappen van straling
- Opgave: Technetiumkoe
Rekenen met dosisgrootheden
- Opgave: Pacemaker
- Opgave: Dosis ontvangen in een jaar
- OPgave: Dosis ontvangen op den duur
Detectie van ioniserende straling
- Opgave: Wilsonvat
- Opgave: Filmbadge
- Opgave: Geiger-Müller telbuis
- Opgave: Gammacamera

Buiging
- Opgave: Buiging

Interferentie
- Opgave: Spaarlamp

Kwantummechanica Licht als golf
- Opgave: Buiging
- Opgave: Gloeilamp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Kwantummechanica
- Opgave: Elektronen opgesloten in een systeem

Opgaven
- Opgave: Kleurstofmoleculen
- Opgave: Spectraallijnen
- Opgave: Knikkeren
- Opgave: Qled-tv

Elektronenmicroscopie
- Opgave: Transmissie elektronenmicroscopie
- Opgave: Scanning tunneling microscopie
Sterrenkunde Het spectrum van sterren
- Opgave: Spectraallijnen van een ster
- Opgave: Dopplerverschuiving
- OPgave: Adelaarsnevel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Deeltjesprocessen Het Standaardmodel
- Opgave: Bc-meson
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Deeltjesversneller
- Opgave: Werking van een cyclotron

Kernsplijtingsreactoren
- Opgave: Moderatorkeuze in een kernsplijtingscentrale
- Opgave: Kernafval van een kernsplijtingscentrale

Kernfusiereactoren
- Opgave: Waarom is de kernfusiereactor er nog niet?

Medische beeldvorming Medische beeldvorming
- Opgave: Röntgenapparaat
- Opgave: PET-scan
- Opgave: Onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier
- Opgave: MRI-scan
- Opgave: Echografie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Projecten

Radioactiviteit en kernfysica

De practica kunnen op afspraak tijdens een kwt-uur, mediatheekuur of tussenuur worden gemaakt.
De DVD's gaan dieper in op de deeltjesfysica en het standaardmodel.
Deze kunnen op afspraak tijdens een kwt-uur, mediatheekuur of tussenuur worden bekeken.
De filmpjes zijn achtergrondinformatie bij de in de les besproken voorbeelden.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Buiging, Interferentie, Laser en Foto-elektrisch effect

De practica kunnen op afspraak tijdens een kwt-uur, mediatheekuur of tussenuur worden gemaakt.
De filmpjes zijn achtergrondinformatie bij de in de les besproken voorbeelden.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Holografie

Dit project zal in de tweede helft van het schooljaar worden uitgevoerd.
Deze pagina stelt de benodigde documenten en achtergrondinformatie ter beschikking.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Coach-Videometen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document COACHThuis-Opdrachten

De installatiecode voor COACH7 heb ik jullie toegestuurd via magister. Het programma kun je downloaden onder onderstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandInstallatiepagina

Terug naar begin van document Opgavendatabase voor zesde klassen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Op de site onder nevenstaande link is eveneens een grote verzameling opgaven (+uitwerkingen) te vinden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Voortgangstoetsen


Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Week 36 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGolven en interferentie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 37 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandFotoelektrisch effect Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 38 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandFotoelektrisch effect en radioactiviteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 39 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRadioactiviteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 40 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRadioactiviteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 43 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 44 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 45 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 46 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 47 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 48 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKwantummechanica Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 49 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKwantummechanica en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 50 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKwantummechanica Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCompex en Kwantummechanica Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCompex Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCompex Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 5 en 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDeeltjesprocessen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 8 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDeeltjesprocessen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 9 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSterrenkunde Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 10 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSterrenkunde Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 11 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMedische beeldvorming Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document