Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers


Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling

Het foto-elektrisch effect
- Opgave: Foto-elektrisch effect I
- Opgave: Foto-elektrisch effect II
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Radioactief verval
- Opgave: Eigenschappen van straling
- Opgave: Technetiumkoe
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Rekenen met dosisgrootheden
- Opgave: Pacemaker
- Opgave: Dosis ontvangen in een jaar
- OPgave: Dosis ontvangen op den duur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Detectie van ioniserende straling
- Opgave: Wilsonvat
- Opgave: Filmbadge
- Opgave: Geiger-Müller telbuis
- Opgave: Gammacamera
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Onderstaand zipbestand bevat 3 opgaven met uitwerkingen betreffende de nieuwe vuistregel voor logaritmen. Dit is hetzelfde bestand als hiernaast, alleen heb je voor dit bestand een unzipprogramma nodig.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandExtra opgaven met nieuwe vuistregel

Onderstaand zipbestand bevat 3 opgaven met uitwerkingen betreffende de nieuwe vuistregel voor logaritmen. Dit is hetzelfde bestand als hiernaast, alleen is dit een zelfuitpakkend zipbestand.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandExtra opgaven met nieuwe vuistregel

Terug naar begin van document YouTube

Uitleg over het foto-elektrisch effect
Zwarte straler
Algemeen filmpje over de verschillende soorten ioniserende straling. Met aandacht voor radioactiviteit en achtergrondstraling.
Algemeen filmpje over de verschillende soorten ioniserende straling. Met aandacht voor detectie en afscherming.
In deze beide filmpjes wordt het verschil uitgelegd tussen bestraling en besmetting.

Wilsonvat in actie

Terug naar begin van document Simulaties

Opbouw van een atoom: stabiel isotoop versus instabiel isotoop Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Elektronenconfiguratie rond atoomkern Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Emissiespectra Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectra van gebonden atomen
Ontstaan van de bandenstructuur van een vaste stof
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectrum van een zwarte straler Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Foto-elektrisch effect Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Elektromagnetische golf Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
De werking van een kernsplijtingsreactor Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 6 VWO

Hoofdstukken 12 en 13

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstukken 12 en 13

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Hoofdstukken 3, 4 en 5

Terug naar begin van document