Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSterrenkunde

Het spectrum van sterren
- Opgave: Spectraallijnen van een ster
- Opgave: Doppelerverschuiving
- Opgave: Adelaarsnevel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Een reis door de ruimte, vanaf de aarde naar het oneindige.
De oerknal
Het ontstaan van een ster.
Het ontstaan van een zonnestelsel.
In dit filmpje wordt het verband tussen rood- en blauwverschuiving en de radiale component van de snelheid van de ster uitgelegd.

Terug naar begin van document Simulaties

Geen beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 6 VWO

Hoofdstuk 11

Pulsar - 6 VWO

Hoofdstuk 18

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document