Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMedische beeldvorming

Medische beeldvorming
- Opgave: Röntgenapparaat
- Opgave: PET-scan
- Opgave: Onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier
- Opgave: MRI-scan
- Opgave: Echografie

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

In deze video worden de medische beeldvormende technieken behandeld zoals deze voor de bovenbouw op het programma staan.
In deze video wordt de werking van een PET-scanner uitgelegd.
In deze video wordt de werking van een PET-scanner uitgelegd.
Tumoren opsporen met PET/CT-scan
MRI-scanner
MRI-scanner
In deze animatie wordt de werking van een echo uitgelegd.

Terug naar begin van document Simulaties

De werking van een MRI-scanner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 6 VWO

Hoofdstuk 12

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 13

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document