Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKwantummechanica

Licht als golf
- Opgave: Buiging
- Opgave: Spaarlamp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Kwantummechanica
- Opgave: Water uit de ruimte
- Opgave: Elektronen opgesloten in een systeem

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Opgaven
- Opgave: Kleurstofmoleculen
- Opgave: Spectraallijnen
- Opgave: Knikkeren
- Opgave: Qled-tv

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Elektronenmicroscopie
- Opgave: Transmissie elektronenmicroscopie
- Opgave: Scanning tunneling microscopie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Nederlandstalig
Onderstaande 7 YouTube-films vormen een serie van filmpjes die de principes van de quantummechanica beschrijven.

Part 1a

Nederlandstalig

Part 1b

Nederlandstalig

Part 2

Nederlandstalig

Part 3

Nederlandstalig

Part 4

Nederlandstalig

Part 5

Nederlandstalig

Part 6

Nederlandstalig

Terug naar begin van document Simulaties

Principe van Huygens Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Golven en interferentie - spleten

enkele spleet - buiging (monochroom)
dubbele spleet - volledige buiging en interferentie
dubbele spleet - onvolledige buiging en interferentie

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Dit is het Coachmodel om een golfpakket te simuleren. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCoachmodel
Applet voor het oplossen van de Schrödingervergelijking voor verschillende potentialen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Deeltje in een eendimensionale potentiaalput Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Animaties voor sp-, sp2- en sp3-hybridisastie Ga naar bestemmingWebsite

De werking van een laser.

Probeer de laser eens aan de praat te krijgen.

Ga naar bestemmingWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 6 VWO

Hoofdstuk 13

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 19

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document