Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDeeltjesprocessen

Het Standaardmodel
- Opgave: Bc-meson
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Deeltjesversneller
- Opgave: Werking van een cyclotron

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Kernsplijtingsreactoren
- Opgave: Kernafval van een kernsplijtingscentrale

Kernfusiereactoren
- Opgave: Waarom is de kernfusiereactor er nog niet?

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Dit document bevat twee opgaven waarin de werking van deeltjesversnellers nader wordt bekeken.
De tweede opgave is deels een opgave in Coach-modelleren.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDeeltjesversnellers

- Opgave: Deeltjesversneller
- Opgave: De cyclotrondeeltjesversneller

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCyclotron1.zip

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCyclotron2.zip

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Het Standaardmodel
Het Higgsmechanisme

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA
Simulatie van een cyclotron deeltjesversneller Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Kernsplijting Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Niet beschikbaar

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 14

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document