Inhoud 5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingLeerstofplanning en toetsplanning
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen
Ga naar bestemmingCOACHThuis-Opdrachten
Ga naar bestemmingOpgavendatabase voor vijfde klassen
Ga naar bestemmingVoortgangstoetsen

Terug naar begin van document Leerstofplanning en toetsplanning

Leerstofplanning en toetsplanning voor de jaargang 2023/2024 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNatuurkunde

Terug naar begin van document Aantekeningen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone of tablet kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone of tablet installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Golven Golven
- Opgave: Golf in koord
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Interferentie
- Opgave: Interferentie van twee puntbronnen
- Opgave: Anti-geluid
Staande golven
- Opgave: Staande golven in mondharmonica
- Opgave: Staande golven in klarinet
- Opgave: Koauau fluit
Cirkelbeweging en Gravitatie Eenparige cirkelbeweging
- Opgave: Looping
- Opgave: Auto uit de bocht
- Opgave: Baanwielrennen (Track racing)
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Gravitatie
- Opgave: Satellietbanen
- Opgave: Ganymede

Introductie Coach-modelleren
- Opgave: Kennismaking met Coach-modelleren
- Opgave: GPS-satelliet

Modelleren

Dit zijn de aantekeningen van 4 en 5 VWO.

Opgaven
- Opgave: Roofjump
- Opgave: Roofjump met hoek
- Opgave: Autovering
- Opgave: Sprong over het Kanaal

Introductie Coach-modelleren
- Opgave: Kennismaking met Coach-modelleren
- Opgave: GPS-satelliet

Alleen voor geïnteresseerden
- Opgave: Binnenspiegel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Elektrische velden Elektrische veldsterkte
- Opgave: Elektrische kracht
- Opgave: Elektrische veldlijnen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Opgaven
- Opgave: Onweer
- Opgave: Versnelbuis
- Opgave: Vluchttijdmassaspectrometer
Magnetische velden Magnetische influentie
- Opgave: Permanente magneten
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Lorentzkracht
- Opgave: Gelijkstroommotor
Opgaven
- Opgave: Joystick
- Opgave: Massaspectrometer
- Opgave: Baan van een proton
Magnetische inductie
- Opgave: Magneet valt door spoel
Transformator
- Opgave: Transformator
- Opgave: Treintje in de schuur
Relativiteitstheorie Einsteins aanname
- Opgave: Grafisch bepalen van relatieve snelheid
- Opgave: Enterprise NX-01
- Opgave: Fileparkeren, maar dan anders
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Opgaven
- Opgave: De ladder en de schuur
- Opgave: Muonen
- Opgave: Proxima Centauri
Relativistische massa
- Opgave: Relativistisch versus niet-relativistisch
- Opgave: Deeltjesversneller
Materie Opgaven ideale gaswet
- Opgave: Diagrammen
- Opgave: Statische druk
- Opgave: vat A en vat B
- Opgave: Waterraket
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Harde bollen + van der Waals krachten
- Opgave: Condenseren
- Opgave: Stollen

Inwendige structuur van harde bollen
- Opgave: Elasticiteit

Warmtetransport
- Opgave: Warmtestransport door stroming, straling en geleiding
- Opgave: Afkoeling van een glas water

Opgaven
- Opgave: Aquarium
- Opgave: Warmtecapaciteit
- Opgave: Mengen
- Opgave: Dubbelglas
- Opgave: Luchtverfrisser

Terug naar begin van document Projecten

Elektronicaproject: lichtsluis

Dit is het project dat aan het einde van het schooljaar wordt uitgevoerd in groepjes van 2.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Elektrotechniek

Dit onderwerp is een uitbreiding op het onderwerp signaalverwerking en geeft informatie over een aantal extra logische poorten en een aantal elektronische schakelingen die in de elektrotechniek gebruikt worden.
Zo komen bijvoorbeeld flip-flops, schuifregisters en encoder-schakelingen aan de orde.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Geluidsniveau

Ondertussen kennen jullie een aantal grootheden om een golf te beschrijven.
Er is echter nog geen grootheid die een maat is voor de energie die zich met een golf verspreidt.
Er zijn er een aantal, maar één waarvan je beslist al eens gehoord hebt is het geluidsniveau of misschien eerder diens eenheid namelijk de deciBel.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Het gebruik van de IPad bij natuurkunde Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document COACHThuis-Opdrachten

De installatiecode voor COACH7 heb ik jullie toegestuurd via magister. Het programma kun je downloaden onder onderstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandInstallatiepagina

Terug naar begin van document Opgavendatabase voor vijfde klassen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Op de site onder nevenstaande link is eveneens een grote verzameling opgaven (+uitwerkingen) te vinden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Voortgangstoetsen

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Week 36 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHerhaling V4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 37 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGolven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 38 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGolven en interferentie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 39 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStaande golven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 40 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandInterferentie en doppler Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 44 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandCirkelbeweging, Krachten en Beweging Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 45 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGravitatie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 46 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGravitatie en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 47 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandModelleren en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 48 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrisch veld en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 49 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrisch veld en TW2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 50 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrisch veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrisch veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrisch veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrisch veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMagneetveld en Elektrisch veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMagneetveld en Elektrisch veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 8 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMagneetveld en inductie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 9 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTransformator Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 10 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandToetsweek 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 11 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandToetsweek 3 en Relativiteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 13 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRelativiteit en Elektriciteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 14 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRelativiteit en magneetveld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 15 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRelativiteit en Elektriciteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 16 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRelativiteit en Elektriciteit Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 17 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandToetsweek 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 20 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandToetsweek 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 21 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging, Krachten en Energie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 22 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging, Krachten en Energie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 23 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGaswet Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 24 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandGaswet en Warmte Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document