Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingLinks naar sites met met betrekking tot geluid/akoestiek
Ga naar bestemmingBeschikbare DVD's en filmpjes

Terug naar begin van document Aantekeningen

Onderstaande theorie en opdrachten vormen een uitbreiding op de set van grootheden die je tot nu toe hebt geleerd om golven te beschrijven.
De studielast voor dit onderwerp bedraagt 2 lesuren.
Dit is een wiskundig lastiger onderwerp en zeker niet geschikt voor mensen die niet zo bedreven zijn in het rekenen met logaritmen. Mensen met gemiddeld een 7,0 of meer voor natuurkunde kunnen dit af krijgen binnen de daarvoor staande studielast.
De opgaven in nevenstaand bestand dienen te worden gemaakt en ingeleverd ter beoordeling.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTheorie en vragen

Terug naar begin van document Links naar sites met betrekking geluid/akoestiek

Teveel blootstelling aan lawaai kan gehoorproblemen veroorzaken. In de wet geluidhinder zijn bepalingen opgenomen die de werkgever verplichten gehoorbeschermende maatregelen te nemen als de werknemers langdurig in teveel lawaai moeten werken. Onderzoek van TNO laat zien dat er elk jaar opnieuw zo’n 22.000 jongeren bijkomen die gehoorschade oplopen ten gevolge van o.a. discomuziek. Bij 75% van alle professionele musici komen gehoorproblemen voor. Het lijkt erop dat de geluidsniveaus de afgelopen decennia langzamerhand gestegen zijn en daarmee ook de omvang van de problematiek, zelfs leidend tot arbeidsongeschiktheid.

Ga naar bestemming kennislink.nl Nederlandstalig
De basis van de akoestiek.
Ga naar bestemming homerecording.beerman Nederlandstalig
Ga naar bestemming kuleuven.be

Terug naar begin van document Beschikbare DVD's en filmpjes

Onderstaand filmpje heeft als titel:
"Doof worden doe je zo".


Nederlandstalig


Terug naar begin van document