Inhoud 5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRelativiteitstheorie Einsteins aanname
- Opgave: Grafisch bepalen van relatieve snelheid
- Opgave: Enterprise NX-01
- Opgave: Fileparkeren, maar dan anders
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Opgaven
- Opgave: De ladder en de schuur
- Opgave: Muonen
- Opgave: Proxima Centauri

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Relativistische massa
- Opgave: Relativistisch versus niet-relativistisch
- Opgave: Deeltjesversneller

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Relativistisch versus niet-relativistisch
Overzicht over wat je in deze module leert.
Relativistisch optellen van snelheden
Tijddilatatie
Lorentzcontractie
Lieven Scheire - De speciale relativiteit van Einstein (integrale show)
Algemene relativiteitstheorie
Gekromde ruimtetijd

Terug naar begin van document Simulaties

Lorentzcontractie

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Niet beschikbaar

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 20

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document