Inhoud 6 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMaterie Opgaven ideale gaswet
- Opgave: Diagrammen
- Opgave: Statische druk
- Opgave: vat A en vat B
- Opgave: Waterraket
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Harde bollen + van der Waals krachten
- Opgave: Condenseren
- Opgave: Stollen

Inwendige structuur van harde bollen
- Opgave: Elasticiteit

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Warmtetransport
- Opgave: Warmtestransport door stroming, straling en geleiding
- Opgave: Afkoeling van een glas water

Opgaven
- Opgave: Aquarium
- Opgave: Warmtecapaciteit
- Opgave: Mengen
- Opgave: Dubbelglas
- Opgave: Luchtverfrisser

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Experiment van Rutherford
Experiment van Ruthherford
met iets meer uitleg

Terug naar begin van document Simulaties

Interactie van atomen - van der Waals krachten Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fasetoestanden van materie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Het experiment van Rutherford Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 VWO

Hoofdstuk 4

Pulsar - 4 VWO

Hoofdstuk 5

Systematische Natuurkunde - oude versie - 6 VWO

Hoofdstukken 1 en 2

Terug naar begin van document