Inhoud 5 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMagnetische velden Magnetische influentie
- Opgave: Permanente magneten
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Lorentzkracht
- Opgave: Gelijkstroommotor
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: Joystick
- Opgave: Massaspectrometer
- Opgave: Baan van een proton
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Magnetische inductie
- Opgave: Magneet valt door spoel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Transformator
- Opgave: Transformator
- Opgave: Treintje in de schuur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Inductie

- Practicum: Inductie

Terug naar begin van document YouTube

In dit filmpje wordt de rechterhandregel voor spoelen verklaard op basis van het magneetveld van een draad.
Wet van Lenz/ wet van Faraday
Verklaar wat je ziet in dit filmpje.  

Demonstratie van de wet van Lenz in een MRI

Een dik stalen blok valt in een sterk magneetveld.

Terug naar begin van document Simulaties

Lorentzkracht

Lorentzkracht op draad
Lorentzkracht op deeltje

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Deeltje in em-veld Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Wet van Faraday  Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Generator, dynamo Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gelijkstroommotor Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Hoofdstuk 10

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 10

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Hoofdstuk 6

Terug naar begin van document