Inhoud 4 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingLeerstofplanning en toetsplanning
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen
Ga naar bestemmingCOACHThuis-Opdrachten
Ga naar bestemmingOpgavendatabase voor vierde klassen
Ga naar bestemmingVoortgangstoetsen

Terug naar begin van document Leerstofplanning en toetsplanning

Leerstofplanning en toetsplanning voor de jaargang 2024/2025 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNatuurkunde

Terug naar begin van document Aantekeningen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Basisvaardigheden Significante cijfers en meetonzekerheid
- Opgave1 , opgave 2 en opgave 3
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Meetonzekerheid in berekende grootheden
- Opgave: Dichtheid
- Opgave: Totale lengte
- Opgave: Totale tijd
- Opgave: Vuistregels

Kromme lijnen recht maken
- Opgave: Massaveersysteem
Elektriciteit Basisgrootheden
- Opgave: Geladen bollen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
De wet van Ohm
- Opgave: Herhaling onderbouw
Energieverbruik in een elektrische schakeling
- Opgave: Schakeling met zekering
- Opgave: Energieverbruik
Redeneren met elektrische grootheden
- Opgave: Plaats extra weerstand
Spanning versus potentiaal
- Opgave: Potentiaal I
- Opgave: Potentiaal II
Variabele weerstanden
- Opgave: Joystick
- Opgave: Zonvolgsysteem
Wetten van Kirchhoff
- Opgave: Wetten van Kirchhoff I
- Opgave: Wetten van Kirchhoff II
- Opgave: Wetten van Kirchhoff III
Beweging Beweging
- Opgave: Vliegtuig op startbaan
- Opgave: Stevige oren
- Opgave: Versnellen op de autosnelweg
- Opgave: Fietser voor stoplicht
- Opgave: Stevige oren
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Vrije val
- Opgave: Vrije val

(Plaats,tijd)-diagram versus (afstand,tijd)-diagram
- Opgave: Verplaatsing versus afgelegde weg

Plaatsfuncties
- Opgave: Werken met plaatsfuncties
- Opgave: Vrachtwagens op de autosnelweg
- Extra opgave: Ondeugende jeugd

Niet-rechtlijnige beweging
- Opgave: Roofjump
- Opgave: Pitcher
Krachten Krachten ontbinden
- Opgave: Bepalen van de resulterende kracht op een fundament
- Opgave: Berekenen van de resulterende kracht op een mast
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Stappenplan
- Opgave: Opstijgend vliegtuig
- Opgave: Lawinegevaar
Interne versus externe krachten
- Opgave: Twee massa’s verbonden door een touw I
- Opgave: Twee massa’s verbonden door een touw II
Opgaven
- Opgave: MAGLEV, de Japanse magneetzweeftrein
- Opgave: Shovel
- Opgave: Bovenleiding
- Opgave: Schaatsers
- Opgave: Skilift
Arbeid en energie Energiebehoud systematisch aanpakken
- Opgave: Een omhoog geschoten kogeltje I
- Opgave: Energie versus Krachten/Beweging
- Opgave: Een omhoog geschoten kogeltje II
- Opgave: Arbeid
- Opgave: Automotor
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Opgaven
- Opgave: Polsstokspringen
- Opgave: Roeien
- Opgave: Hybrideauto
- Extra Opgave: Nimitz-klasse vliegdekschepen
Trillingen

Fase
- Opgave: Uitwijking, fase en gereduceerde fase
- Opgave: Slingers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Harmonische trilling
- Opgave: Bol aan veer I
- Opgave: Bol aan veer II
- Opgave: Biosensor
Energiebehoud
- Opgave: Bungeejumper

Terug naar begin van document Projecten

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Het gebruik van de IPad bij natuurkunde Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document COACHThuis-Opdrachten

De installatiecode voor COACH7 heb ik jullie toegestuurd via magister. Het programma kun je downloaden onder onderstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandInstallatiepagina

Terug naar begin van document Opgavendatabase voor vierde klassen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Op de site onder nevenstaande link is eveneens een grote verzameling opgaven (+uitwerkingen) te vinden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Voortgangstoetsen

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Deze video laat zien hoe je de antwoorden voor de wekelijkse voortgangstoetsen uit de database kunt halen.
Als je de video op volle HD-resolutie wilt zien, kijk dan op youtube. Selecteer bij "Instellingen" (tandwiel) de kwaliteit op HD en maximaliseer het scherm.
Week 35 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNog niet beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document