Inhoud 4 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTrillingen

Fase
- Opgave: Uitwijking, fase en gereduceerde fase
- Opgave: Slingers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Harmonische trilling
- Opgave: Bol aan veer I
- Opgave: Bol aan veer II
- Opgave: Biosensor
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energiebehoud
- Opgave: Bungeejumper
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Slinger

- Practicum 6: Slinger

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Terug naar begin van document YouTube

Trillingen
Fase
Functievoorschriften opstellen
Resonantie
Demonstratieproef resonantie

Terug naar begin van document Simulaties

Trillingen

slinger
massaveersysteem
Trilling als verticale component van cirkelbeweging

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Interferentie - zwevende tonen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fourier Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Resonantie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gekoppelde slingers Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 VWO

Hoofdstuk 9

Pulsar - 5 VWO

Hoofdstuk 8

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 VWO

Hoofdstuk 3

Terug naar begin van document