Inhoud 4 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging

Beweging

- Opgave: Aventador SVJ Roadster
- Opgave: Boeiing 747-400 op startbaan
- Opgave: Versnellen op de autosnelweg
- Opgave: Fietser voor stoplicht
- Opgave: Stevige oren

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Vrije val
- Opgave: Vrije val
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

(Plaats,tijd)-diagram versus (afstand,tijd)-diagram
- Opgave: Verplaatsing versus afgelegde weg

Plaatsfuncties
- Opgave: Werken met plaatsfuncties
- Opgave: Vrachtwagens op de autosnelweg
- Extra opgave: Ondeugende jeugd

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Niet-rechtlijnige beweging
- Opgave: Roofjump
- Opgave: Pitcher
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging - Numeriek

Basishandleiding Excel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandExcel

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRoofjump 1.xlsx
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRoofjump 2.xlsx

Terug naar begin van document YouTube


Raaklijn tekenen
Steilheid berekenen
Vrije val
Vrije val op de maan

Terug naar begin van document Simulaties

eenparige en eenparig versnelde beweging Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Snelheid op één tijdstip versus gemiddelde snelheid Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
horizontale worp Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
niet-horizontale worp Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 VWO

Hoofdstuk 2

Pulsar - 4 VWO

Hoofdstuk 2

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 VWO deel A

Hoofdstuk 2

Terug naar begin van document