Inhoud 4 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek
Ga naar bestemmingExtra ondersteuning
Ga naar bestemmingHandleidingen

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBasisvaardigheden Significante cijfers en meetonzekerheid
- Opgave1 , opgave 2 en opgave 3
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Meetonzekerheid in berekende grootheden
- Opgave: Dichtheid
- Opgave: Totale lengte
- Opgave: Totale tijd
- Opgave: Vuistregels

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Kromme lijnen recht maken
- Opgave: Massaveersysteem
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Basisvaardigheden

- Practicum 1: Slingertijd
- Practicum 2: Dichtheid
- Practicum 3: Veerconstante

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandVerslagen

Terug naar begin van document YouTube

Significante cijfers

Terug naar begin van document Simulaties

In deze applet wordt uitgelegd hoe je een schuifmaat moet aflezen.
Om onze schuifmaat te krijgen moet je linksboven in het menu de versie instellen.
Klik daartoe op de knop "menu" en stel bij het menu "Type?" de optie "0,05 mm V1" of "0,05 mm V2"in.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Met deze site kun je zelf een toets samenstellen om eenheden omrekenen te oefenen.
Deze site geeft ook de correcte antwoorden.
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Met deze site kun je zelf een toets samenstellen om eenheden omrekenen te oefenen.
Deze site geeft ook de correcte antwoorden.

  • Kies links in het menu voor “Metend Rekenen”.
  • Kies bij “Meten met maten” welk soort opdrachten je wil oefenen.
  • Je krijgt nu 10 opdrachten die je kan nakijken door op de knop “verbeteren” te klikken.

Rechtsboven kun je het niveau aanpassen en rechtsmidden kun je aangeven of je met of zonder kommagetallen wil oefenen.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Met nevenstaande applet kun je het omrekenen van eenheden oefenen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 VWO

Hoofdstuk 1

Pulsar - 4 VWO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 VWO deel A

Hoofdstuk 1

Terug naar begin van document Extra ondersteuning

In de vierde en vijfde klas zullen een aantal wiskundevaardigheden, zoals balansmethode en abc-formule, vereist zijn. Nevenstaand document is als extra ondersteuning voor degene die moeite hebben met de wiskunde of degene die een totaaloverzicht willen zien betreffende de vereiste wiskundevaardigheden bij het vak natuurkunde.
Je zult zien dat je geen wiskunde B nodig hebt. Het verschil met de wiskunde uit de onderbouw is het feit dat bij het vak natuurkunde geen mooie gehele getallen of nette breuken worden gebruikt.

Het document laat niet alleen de eenvoudige rekenprobleempjes zien, maar ook de moeilijkste die je tegen kunt komen. Daarbij geldt dat je de moeilijkste rekenproblemen ook het meest zelden tegen zult komen.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandRekenvaardigheden
Nevenstaand document komt van internet en heeft een groot aantal opgaven om de balansmethode te oefenen. De uitkomsten zijn ook gegeven. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBalansmethode
In nevenstaand document wordt nog eens herhaald wat in de onderbouw al uitgebreid aan de orde is geweest, namelijk het omrekenen van eenheden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandEenheden omrekenen

Terug naar begin van document Handleidingen

Het gebruik van de IPad bij natuurkunde Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleidingen Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleidingen Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document