Inhoud 3 VWO

Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWarmte Bouwstenen van materie
- Opgave R01: temperatuurschalen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energiesoorten en energieomzettingen
- Opgave R02: gloeilamp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opwarmen en afkoelen
- Opgave R03: kopje thee
- Opgave R04: theepot
- Opgave R05: thermoskan
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Warmtetransport
- Opgave R06: warmtetransport door geleiding, stroming en straling
- Opgave R07: afkoeling van een glas water
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave R08: aquarium
- Opgave R09: warmtecapaciteit
- Opgave R10: afkoelen van een glas melk
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Verbrandingswarmte
- Opgave R11: verbrandingswarmte
- Opgave R12: houtvuurtje

Rendement
- Opgave R13: verbrandingswarmte 2
- Opgave R14: houtvuurtje 2

Combinatie met nieuwe stof
- Opgave R15: ontbijtpap maken
- Opgave R16: campingbrander

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave R17: isolatie
- Opgave R18: steenwol
- Opgave R19: temperatuurevenwicht

- Opgave R20: zonnecollector
- Opgave R21: sluipverbruik
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

In dit filmpje worden verschillende energiesoorten besproken.
In dit filmpje wordt het energiestroomdiagram uitgelegd.
In dit filmpje wordt een energiestroomdiagram getekend.
In dit filmpje wordt de grootheid soortelijke warmte uitgelegd.
In dit filmpje wordt de grootheid warmtecapaciteit uitgelegd.
In dit filmpje wordt de grootheid rendement uitgelegd.
In dit filmpje worden de verschillende vormen van warmtetransport uitgelegd.

Terug naar begin van document Simulaties

Niets beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 8 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 9 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 10 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 4

Verwarmen
H4- §1 - opgave: 1, 3, 7, 8 en 10

Energiebronnen
H4 - §2 - opgave: 14, 17 en 20

Isoleren
H4 - §3

Rendement
H4 - §4 - opgave: 35 t/m 42

Terug naar begin van document