Inhoud 3 VWO

Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMomenten en arbeid

Momenten
- Opgave R01: koevoet
- Opgave R02: combinatietang
- Opgave R03: werkbank
- Opgave R04: flessenopener

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Takel
- Opgave R05: takel 1
- Opgave R06: takel 2
- Opgave R07: takel 3

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Arbeid
- Opgave R08: vaten tillen
- Opgave R09: ziekenhuisbed
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Natuurkunde uitleg
Kracht 7: Moment
Natuurkunde uitleg
Kracht 9: Momentenwet
De momentenwet en het beest
Momenten in de praktijk

Terug naar begin van document Simulaties

Een hefboom is in evenwicht als de som van alle linksom draaiende momenten gelijk is aan de som van alle rechtsom draaiende momenten. Kortweg: De som van alle momenten samen is 0.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 15 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 16 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 17 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 1

Hefbomen
H1 - §4 - opgave: 39 t/m 49

Terug naar begin van document