Inhoud 3 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandLicht en breking

Breking, de wet van Snellius en hoeken meten
- Opgave R01: rekenen met sinus

- Opgave R02: breking
- Opgave R03: plaat van diamant
- Opgave R04: lichtstraal door brillenglas

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Beeldvorming met constructiestralen
- Opgave R05: beeldconstructie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Beeldvorming met lenzenformule

Rekenen met de formules
- Opgave R06: rekenen met de lenzenformule
- Opgave R07: rekenen met lenzenformule en vergrotingsformule
- Opgave R08: rekenen met alle formules

Opgaven
- Opgave R09: lenzenformule
- Opgave R10: Jan
- Opgave R11: fietslampje
- Opgave R12: sequoia

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Uitleg over de wet van Snellius
Uitleg over de constructie van een beeld bij een positieve lens
Uitleg over een reëel versus een virtueel beeld.
In deze video worden twee rekenvoorbeelden behandeld hoe je moet rekenen met de lenzenformule. De getallenvoorbeelden starten bij 7 minuten en 40 seconden.

Terug naar begin van document Simulaties

In deze applet kun je breking en reflectie bestuderen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
In deze applet kun de stralengang door een positieve lens simuleren. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
In deze applet kun je het beeld van een voorwerp voor een positieve lens bepalen met behulp van constructiestralen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 36 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 0 (toets voorkennis uit 2 VWO) Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 37 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 38 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 39 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 40 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 41 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 3

Lichtbreking
H3 - §1 - opgave: 1 t/m 9, 10 en 11

Lenzen
H3 - §2 - opgave: 14 t/m 23, 25 en 26

Camera's en projectoren
H3 - §3 - opgave: 27 t/m 36

Oog en bril
H3 - §4 - opgave: 41, 42, 45a en 47

Terug naar begin van document