Inhoud 3 VWO

Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKrachten

Krachten bepalen
- Opgave R01: krachten optellen met de kopstaartmethode
- Opgave R02: krachten optellen met de parallellogrammethode

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Krachten berekenen
- Opgave R03: rekenen met de zwaartekracht
- Opgave R04: rekenen met de uitrekking van een veer
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Voorwerpen in evenwicht
- Opgave R05: voorwerp in evenwicht
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Vectoren optellen met de parallellogrammethode
Zwaartepunt

Terug naar begin van document Simulaties

krachten optellen met de kopstaart-methode

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 11 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 13 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 14 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 1

Krachten
H1 - §1 - opgave: 1 t/m 7 en 9

Veerkracht
H1 - §2 - opgave: 13 t/m 22

Zwaartekracht
H1 - §3 - opgave: 28 en 33

Terug naar begin van document