Inhoud 3 VWO

Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKrachten en beweging

Diagrammen
- Opgave R01: (v,t)-diagram tennisspeler
- Opgave R02: (a,t)-diagram auto
- Opgave R03: (x,t)-diagram experiment

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Wrijving
- Opgave R04: parachutespringen
- Opgave R05: auto met wrijving
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Krachten en beweging
- Opgave R06: krachten en diagrammen 1
- Opgave R07: krachten en diagrammen 2
- Opgave R08: motorkracht
- Opgave R09: type beweging en resulterende kracht
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Combinatie met arbeid
- Opgave R10: wandelaar
- Opgave R11: cheeta
- Opgave R12: Daan in zijn rolstoel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Combinatie met arbeid en elektriciteit
- Opgave R13: de auto van meneer Bonné
- Opgave R14: monstertruck
- Opgave R15: bouwlift
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

In dit filmpje wordt de tweede wet van Newton besproken.
In dit filmpje wordt, aan de hand van de eerste applet uit onderstaande lijst simulaties, uitgelegd wat het effect van een kracht op een voorwerp is op de beweging van dat voorwerp.
Dit is deel twee behorende bij bovenstaand voorbeeld.

Terug naar begin van document Simulaties

Met deze applet wordt het verband tussen kracten op een voorwerp en de beweging van dat voorwerp onderzocht.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 21 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 22 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 23 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 24 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 5

Beweging in diagrammen
H5- §1 - opgave: 1 t/m 13

Resulterende kracht en wrijving
H5 - §2 - opgave: 14 t/m 23a

Kracht en versnelling
H5 - §3 - opgave: 26 t/m 34

Terug naar begin van document