Inhoud 3 VWO

Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektrische energie

Productie en transport van elektrische energie
- Opgave R01: generator

Transformatoren
- Opgave R02: draadloos opladen
- Opgave R03: deurbeltrafo
- Opgave R04: niet-ideale trafo

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Elektriciteit in huis
- Opgave R05: de juiste kleuren
- Opgave R06: groepenkast

Elektrische veiligheid
- Opgave R07: beveiliging van de huisinstallatie
- Opgave R08: aardlekschakelaar versus zekering

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

In deze video wordt de werking van een conventionele energiecentrale op basis van steenkool uitgelegd.
In deze video neem je een kijkje in een echte centrale en wordt de werking van de centrale uitgelegd.
In dit fimpje wordt de werking van een transformator uitgelegd.
In dit filmpje wordt werking van een transformator uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van het opladen van een iPhone.
In dit filmpje wordt de hele keten van opwekking en transport van elektrische energie uitgelegd.
De link voor de gebruikte applet staat hierbeneden bij "Simulaties".
In dit filmpje wordt de huisinstallatie besproken.
- groepen
- kleuren draad
- hoe aan te sluiten
In dit filmpje wordt de huisinstallatie besproken.
- het nut van groepen

Terug naar begin van document Simulaties

Met deze applet kun je bestuderen hoe de ene energiesoort kan worden omgezet in een andere energiesoort.  Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Met deze applet kun je bestuderen hoe met een magneet een elektrische spanning kan worden opgewekt.  Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Week 49 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 50 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Week 3

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 2

Elektrisch energie produceren
H2 - §1 - opgave: 1 t/m 11

Elektrische energie transporteren
H2 - §2 - opgave: 14 t/m 24

Elektriciteit in huis
H2 - §3 - opgave: 29 en 30

Terug naar begin van document