Inhoud 3 VWO

Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektriciteit

Basisgrootheden
- Opgave R01: rekenen aan gemengde schakelingen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Vervangingsweerstand
- Opgave R02: wat staat serie en wat staat parallel?
- Opgave R03: rekenen met de vervangingsweerstand

- Opgave R04: vervangingsweerstand
- Opgave R05: wet van Ohm

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Rekenen aan schakelingen
- Opgave R06: stroomkringen doorrekenen I
- Opgave R07: stroomkringen doorrekenen II
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Variabele weerstanden
- Opgave R08: frituurpan
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Soortelijke weerstand
- Opgave R09: rekenen met de formule voor de weerstand van een draad

- Opgave R10: gloeidraad
- Opgave R11: bepaal de lengte van de kabel
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Elektriciteit: hoe werkt het?
In dit filmpje wordt de grootheid stroomsterkte uitgelegd.
In dit filmpje wordt de grootheid spanning uitgelegd.
In dit filmpje wordt de serie- en parallelschakeling besproken.
In dit filmpje wordt de grootheid vermogen uitgelegd.
In dit filmpje wordt het verband tussen de grootheden P en E uitgelegd.

Terug naar begin van document Simulaties

Opbouw van een atoom: atoom versus ion Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Simulatie voor gelijkstroomschakelingen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 44 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 45 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 46 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 47 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 48 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 3 VWO

Hoofdstuk 6

Lading en spanning
H6 - §1 - opgave: 1 t/m 9

Weerstand
H6 - §2 - opgave: 14, 15 en 19 t/m 21

Weerstanden schakelen
H6 - §3 - opgave: 25 t/m 38

Terug naar begin van document