Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingLeerstofplanning
Ga naar bestemmingOnderwerpen
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen

Terug naar begin van document Leerstofplanning

Leerstofplanning en toetsplanning voor de jaargang 2023/2024 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNatuurkunde

Terug naar begin van document Onderwerpen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Licht Opgaven
- Opgave R01: kernschaduw en halfschaduw
- Opgave R02: schaduw
- Opgave R03: vergroting
- Opgave R04: lamp boven tafel (inzicht)
- Opgave R05: hoe lang is de schaduw
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Kleur
- Opgave R06: kleur waarnemen
Spiegelbeelden
- Opgave R07: teken het spiegelbeeld
- Opgave R08: waar zie je het spiegelbeeld?
- Opgave R09: man voor spiegel
- Opgave R10: verlichte muur
Stoffen en dichtheid

Eenheden omrekenen
- Opgave R01: basiseenheden
- Opgave R02: oppervlakte- en volume-eenheden

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
De grootheid volume
- Opgave R03: stuk hout
- Opgave R04: staaf
- Opgave R05: stuk taart
- Opgave R06: zwembad
- Opgave R07: polsstok
- Opgave R08: laadruimte

De grootheid dichtheid
- Opgave R09: rekenen met dichtheid

- Opgave R10: glazen raam
- Opgave R11: gouden plak
- Opgave R12: oude munt
- Opgave R13: split in de tuin

- Opgave R14: Zinken, zweven of drijven

Beweging Snelheidseenheden omrekenen
- Opgave R01: basiseenheden
- Opgave R02: snelheidseenheden omrekenen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Diagrammen tekenen
- Opgave R03: teken een (x,t)-diagram

- Opgave R04: teken een (v,t)-diagram
Opgaven
- Opgave R05: werken met een (x,t)-diagram
- Opgave R06: snelheid en plaats
- Opgave R07: schaatsen
- Opgave R08: de auto van meneer Geerlings
Elektriciteit Basisgrootheden
- Opgave R01: rekenen aan gemengde schakelingen
- Opgave R02: wat serie en wat parallel?
- Opgave R03: gebruik van schakelaren
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Energieverbruik in schakelingen
- Opgave R04: schakeling met zekering
- Opgave R05: energieverbruik
- Opgave R06: batterijen zijn duur
Materie en warmte Fasen van materie
- Opgave R01: temperatuurschalen
- Opgave R02: fase van een stof
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Verbrandingswarmte
- Opgave R03: verbrandingswarmte
- Opgave R04: houtvuurtje

Rendement
- Opgave R05: verbrandingswarmte 2
- Opgave R06: houtvuurtje 2

- Opgave R07: bereik van een auto
Warmtetransport
- Opgave R08: plaatsig van radiatoren
- Opgave R09: thermoskan

Terug naar begin van document Projecten

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Het gebruik van de IPad bij natuurkunde Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document