Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMaterie en warmte Fasen van materie
- Opgave R01: temperatuurschalen
- Opgave R02: fase van een stof
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Verbrandingswarmte
- Opgave R03: verbrandingswarmte
- Opgave R04: houtvuurtje
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Rendement
- Opgave R05: verbrandingswarmte 2
- Opgave R06: houtvuurtje 2

- Opgave R07: bereik van een auto

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Warmtetransport
- Opgave R08: plaatsing van radiatoren
- Opgave R09: thermoskan
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

ijs, water waterdamp
Graden Celsius versus Kelvin
faseverandering
Faseverandering en temperatuur
Verbrandingswarmte
Rendement
Drie vormen van warmtetransport
Hoe werkt een brander?

Terug naar begin van document Simulaties

Niets beschikbaar  

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 14 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 15 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 16 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 17 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 20 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 21 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 22 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 7 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 23 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 8 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 3

Fase
H3 - §1

Temperatuur en thermometer
H3 - §2 - opgave: 17/18

Faseovergangen
H3 - §3 - opgave: 29/31/35/36

Kookpunt/Smeltpunt
H3 - §4 - opgave: 43/49

Terug naar begin van document