Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingExtra ondersteuning

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStoffen en dichtheid Eenheden omrekenen
- Opgave R01: basiseenheden
- Opgave R02: oppervlakte- en volume-eenheden
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
De grootheid volume
- Opgave R03: stuk hout
- Opgave R04: staaf
- Opgave R05: stuk taart
- Opgave R06: zwembad
- Opgave R07: polsstok
- Opgave R08: laadruimte
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

De grootheid dichtheid
- Opgave R09: rekenen met dichtheid

- Opgave R10: glazen raam
- Opgave R11: gouden plak
- Opgave R12: oude munt
- Opgave R13: split in de tuin

- Opgave R14: Zinken, zweven of drijven

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Grootheden en eenheden
Eenheden omrekenen
lengte, oppervlakte en volume
Dichtheid bepalen met de onderdompelmethode.

Terug naar begin van document Simulaties

Met deze site kun je zelf een toets samenstellen om eenheden omrekenen te oefenen.
Deze site geeft ook de correcte antwoorden.
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Met deze site kun je zelf een toets samenstellen om eenheden omrekenen te oefenen.
Deze site geeft ook de correcte antwoorden.

  • Kies links in het menu voor “Metend Rekenen”.
  • Kies bij “Meten met maten” welk soort opdrachten je wil oefenen.
  • Je krijgt nu 10 opdrachten die je kan nakijken door op de knop “verbeteren” te klikken.

Rechtsboven kun je het niveau aanpassen en rechtsmidden kun je aangeven of je met of zonder kommagetallen wil oefenen.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.

De uitwerkingen van deze weektaken dien je op een apart A4'tje te maken.
Dat A4'tje voeg je bij de betreffende weektaak achter in jouw werkmap.

Week 41 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 43 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 44 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 45 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 46 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Extra ondersteuning

Extra uitleg en opgaven met betrekking tot eenheden omrekenen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandDocument Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 2

Gevarensymbolen
H2 - §1 - opgave: 2/3

Massa en volume
H2 - §2 - opgave: 24/25/27/28/30/33

Dichtheid
H2 - §4 - opgave: 37/41/42/44/45

Terug naar begin van document