Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektriciteit Basisgrootheden
- Opgave R01: rekenen aan gemengde schakelingen
- Opgave R02: wat serie en wat parallel?
- Opgave R03: gebruik van schakelaren
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energieverbruik in schakelingen
- Opgave R04: schakeling met zekering
- Opgave R05: energieverbruik
- Opgave R06: batterijen zijn duur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Elektriciteit: hoe werkt het?
Natuurkunde uitleg elektriciteit 1: Stroomsterkte
Natuurkunde uitleg elektriciteit 2: Spanning
Natuurkunde uitleg Elektriciteit 3: Verschillende schakelingen
Natuurkunde uitleg Elektriciteit 4: Vermogen
Natuurkunde uitleg Elektriciteit 5: Capaciteit

Terug naar begin van document Simulaties

Opbouw van een atoom: atoom versus ion Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Simulatie voor gelijkstroomschakelingen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 8 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 9 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 10 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 11 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 5

Stroomkring
H5 - §1 - opgave: 9/10/13

Spanningsbronnen
H5 - §2 - opgave: 20/22/25

Schakelingen
H5 - §3 - opgave: 30/33/35/36

Vermogen en energieverbruik
H5 - §4 - opgave: 45/47/48/51/53

Capaciteit
H5 - §4 - opgave: 49

Terug naar begin van document