Inhoud 2 VWO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingWeektaken
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging Snelheidseenheden omrekenen
- Opgave R01: basiseenheden
- Opgave R02: snelheidseenheden omrekenen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Diagrammen tekenen
- Opgave R03: teken een (x,t)-diagram
- Opgave R04: teken een (v,t)-diagram
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave R05: werken met een (x,t)-diagram
- Opgave R06: snelheid en plaats
- Opgave R07: schaatsen
- Opgave R08: de auto van meneer Geerlings
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Terug naar begin van document YouTube

Het (x,t)-diagram

Let op! De spreker heeft het over een (s,t)-diagram, maar bedoeld een (x,t)-diagram.
Een (x,t)-diagram maken met een stroboscopische foto.
Snelheid bepalen in een (x,t)-diagram
Afstand bepalen in een (v,t)-diagram
Van (x,t)-diagram naar (v,t)-diagram
Verschillende soorten beweging

Terug naar begin van document Simulaties

Niets beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Weektaken

Deze weektaken vind je ook in je werkmap.
Daarnaast staan ze ook in classroom.

Een foto van jouw uitwerkingen dien je in te leveren via classroom.

De weektaak en bijbehorende uitwerkingen kun je achterin je werkmap toevoegen.

Week 47 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 1 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 48 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 49 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 50 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 4 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 2 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 5 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden
Week 3 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWeektaak 6 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

In onderstaande lijst staat aangegeven welk hoofdstuk, in welk boek, correspondeert met het onderwerp van de werkmap.
Voor elke paragraaf staan de interessanste extra oefenopgaven aangegeven.
Nakijkboekjes zijn in de natuurkundelokalen beschikbaar als je daarna vraagt.

NOVA - 2 VWO

Hoofdstuk 6

Bewegingen vastleggen
H6 - §1 - opgave: 4/5

s = v·t
H6 - §2 - opgave: 13/14/16/18

(x,t)-diagram
H6 - §2 - opgave: 16/18

(v,t)-diagram
H6 - §2 - opgave: 20

Vertraagd/versneld
H6 - §3 - opgave: 28/29

Terug naar begin van document