Het profielwerkstuk bij de sectie natuurkunde

Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingMogelijke onderwerpen
Ga naar bestemmingTijdpad begeleiding en beoordeling profielwerkstuk
Ga naar bestemmingHet logboek

 

Download leerlinginformtatie profielwerkstukDownload de leerlinginformatie voor het profielwerkstuk.

Terug naar begin van document Mogelijke onderwerpen


Terug naar begin van document Tijdpad begeleiding en beoordeling profielwerkstuk

FASE I

Tijdens deze fase geeft de begeleider een oordeel over het onderzoek dat de leerling wil gaan uitvoeren.
Door middel van een hoofdvraag en een reeks deelvragen heeft de leerling aan wat hij of zij wil gaan onderzoeken. De deelvragen geven aan welke aspecten daarbij aanbod komen en indirect dus welke aspecten buiten beschouwing worden gelaten.

Beoordelingsaspecten zijn o.m.:

 

FASE II

Tijdens deze uitvoeringsfase wordt kan een leerling altijd in gesprek gaan met zijn of haar begeleider, zodat het werkstuk op koers blijft.
Aan het einde van deze fase dient er een conceptverslag te liggen waarin de hoofdvraag en alle deelvragen zijn beantwoord.
Beoordelingsmoment 2 geeft een oordeel over het conceptverslag wat betreft inhoud.
Dit wordt gedaan op basis van het conceptverslag en een mondeling.

Beoordelingsaspecten o.m.:

 

FASE III

Tijdens deze fase wordt van het voorafgaande een verslag gemaakt.

Bij de beoordeling van het verslag wordt, voor zover van toepassing, o.m. gelet op:

 

Eindbeoordeling profielwerkstuk:


Max.
Subtotaal Fase I 20
Subtotaal Fase II
60
Subtotaal Fase III 20
Totaalscore 100

Terug naar begin van document Het logboek

Het logboek is een urenverantwoording. Het geeft een overzicht van alle activiteiten die gedaan zijn voor de totstandkoming van het profielwerkstuk.

Een aantal eisen:
• Elke activiteit met betrekking tot het profielwerkstuk wordt, onder vermelding van de datum, in het logboek vermeld. Ook wordt de tijdsduur van de activiteit (globaal) vermeld.
• Bij elke activiteit worden de resultaten kort samengevat.
• Ook ‘niet-succes-ervaringen’ kunnen waardevol zijn en dienen dus genoteerd te worden.
• Alle uitgevoerde experimenten worden kort beschreven, met vermelding van de gebruikte meetinstrumenten. Meetresultaten, verwerking en conclusies worden overzichtelijk weergegeven.
• Alle speurtochten in de literatuur en op internet, interviews e.d., horen in het logboek thuis.


Terug naar begin van document