Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingLeerstofplanning en toetsplanning
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen
Ga naar bestemmingCOACHThuis-Opdrachten
Ga naar bestemmingOpgaven database voor vijfde klassen
Ga naar bestemmingVoortgangstoetsen

Terug naar begin van document Leerstofplanning en toetsplanning

Leerstofplanning en toetsplanning voor de jaargang 2024/2025 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNatuurkunde
Examenprogramma Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSE/CE

Terug naar begin van document Aantekeningen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone of tablet kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone of tablet installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Optica

Reflectie
- Opgave: Lichtbundel op cilinder

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Lichtstraal treft op grensvlak
- Opgave: Breking en interne reflectie I
- Opgave: Breking en interne reflectie II
- Opgave: Multi-touch screen technologie
Beeldvorming met constructiestralen
- Opgave: Stralengang door objectief
- Opgave: Beeldvorming door objectief
Beeldvorming met lenzenformule
- Opgave: Microscoop
- Opgave: Atlanta
- Opgave: Looping Star
Materie

Materie
- Opgave: Fase
- Opgave: Regenpijp
- Opgave: Bronzen beeld

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Opgaven
- Opgave: Aquarium
- Opgave: Warmtecapaciteit
- Opgave: Mengen
Warmtetransport
- Opgave: Warmtestransport door stroming, straling en geleiding
- Opgave: Afkoeling van een glas water
- Opgave: Isolatie
- Opgave: Steenwol
Debiet
- Opgave: Fles water
Isolatiemogelijkheden voor een huis
- Opgave: Temperatuurevenwicht
- Opgave: Zonnecollector
- Opgave: Sluipverbruik


Straling

Elektromagnetische straling
- Opgave: Licht bestaat uit fotonen
- Opgave: Energieniveauschema
- Opgave: Zwarte straler
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Radioactief verval
- Opgave: Eigenschappen van straling
- Opgave: Technetiumkoe
Rekenen met dosisgrootheden
- Opgave: Pacemaker
- Opgave: Dosis ontvangen in een jaar
- OPgave: Dosis ontvangen op den duur
Detectie van ioniserende straling
- Opgave: Wilsonvat
- Opgave: Filmbadge
- Opgave: Geiger-Müller telbuis
Technische automatisering

Sensoren
- Practicum: temperatuursensor

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Logische schakelingen
- Opgave: Waarheidstabellen
- Opgave: Getallenstelsels
- Opgave: Windturbine
Practicum: Logische schakelingen
Opgaven
- Opgave: Snelheidscontrole
- Opgave: Signaallamp
- Opgave: Noodstroomvoorziening
Menselijk lichaam Het oog
- Opgave: Constructie met negatieve lens
- Opgave: Een nieuwe bril
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Het oor
- Opgave: De werking van het gehoor

deciBel-schaal
- Opgave: Onweersbu
- Opgave: Dameskoor
- Opgave: Sketch en muziekavond
- Opgave: Geluidsoverlast

De stem
- Opgave: Opgave: Continuïteitsvergelijking
- Opgave: Opgave: Klankkleur
- Opgave: Stemherkenning
Sterrenkunde Het huidige wereldbeeld
- Opgave: Dag, nacht en jaargetijden
- Opgave: Zonsverduistering
- Opgave: Schijngestalten van de Maan
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Opgaven
- Opgave: Ganymede
- Opgave: Satellietbanen
Sterren
- Opgave: Spectraallijnen van een ster
Medische beeldvorming Medische beeldvorming
- Opgave: Röntgenapparaat
- Opgave: PET-scan
- Opgave: MRI-scan
- Opgave: Echografie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Energievoorziening Kernreactoren
- Opgave: Kernafval van een kernsplijtingscentrale
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Projecten

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Coach-Videometen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document COACHThuis-Opdrachten

De installatiecode voor COACH7 heb ik jullie toegestuurd via magister. Het programma kun je downloaden onder onderstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandInstallatiepagina

Terug naar begin van document Opgavendatabase voor vijfde klassen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Op de site onder nevenstaande link is eveneens een grote verzameling opgaven (+uitwerkingen) te vinden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Voortgangstoetsen

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Week 35 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNog niet beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document