Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTechnische automatisering Logische schakelingen
- Opgave: Waarheidstabellen
- Opgave: Getallenstelsels
- Opgave: Windturbine
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: Snelheidscontrole
- Opgave: Signaallamp
- Opgave: Noodstroomvoorziening
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Uitleg over een comparator
Uitleg over een pulsenteller
Uitleg over het systeembord. Deel 1
Uitleg over het systeembord. Deel 2
Een mechatronica eindproject van: Marco van der Arend, Wouter Gregoor, Tom van der Hoeven en Graham Nixon.
Opdracht omschrijving: Fabriek bouwen om tonnetjes en knikkers automatisch en gesorteerd af te leveren in de juiste vrachtwagens.
Mechatronica is een project van Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft.

Terug naar begin van document Simulaties

Onder nevenstaande link vind je een klein simpel programmaatje dat een systeembord simuleert. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 4

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Hoofdstuk 1

Terug naar begin van document