Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers


Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStraling

Elektromagnetische straling
- Opgave: Licht bestaat uit fotonen
- Opgave: Energieniveauschema
- Opgave: Zwarte straler
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Radioactief verval
- Opgave: Eigenschappen van straling
- Opgave: Technetiumkoe
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Rekenen met dosisgrootheden
- Opgave: Pacemaker
- Opgave: Dosis ontvangen in een jaar
- Opgave: Dosis ontvangen op den duur
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Detectie van ioniserende straling
- Opgave: Wilsonvat
- Opgave: Filmbadge
- Opgave: Geiger-Müller telbuis
- Opgave: Gammacamera
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Algemeen filmpje over de verschillende soorten ioniserende straling. Met aandacht voor radioactiviteit en achtergrondstraling.
Algemeen filmpje over de verschillende soorten ioniserende straling. Met aandacht voor detectie en afscherming.
In deze beide filmpjes wordt het verschil uitgelegd tussen bestraling en besmetting.

Wilsonvat in actie

Terug naar begin van document Simulaties

Elektronenconfiguratie in schillen rond atoomkern Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Spectrum van een zwarte straler Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Opbouw van een atoom: stabiel isotoop versus instabiel isotoop Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Radioactief verval Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
De werking van een kernsplijtingsreactor Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 11

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 10

 

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 14

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Hoofdstuk 6

Terug naar begin van document