Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSterrenkunde

Het huidige wereldbeeld
- Opgave: Dag, nacht en jaargetijden
- Opgave: Zonsverduistering
- Opgave: Schijngestalten van de Maan

Opgaven
- Opgave: Ganymede
- Opgave: Satellietbanen

Sterren
- Opgave: Spectraallijnen van een ster

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

De oerknal
Geocentrisme versus heliocentrisme
Het geocentrisch wereldmodel
Hoe ontstaan jaargetijden?
Hoe ontstaan de schijngestalten van de Maan?
Het ontstaan van een ster.
Het ontstaan van een ster.
Het leven van een ster.

Terug naar begin van document Simulaties

Midelpuntzoekende kracht Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Omloopbanen van zon, aarde en maan Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 10

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 15

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Dit onderwerp was geen onderdeel van het oude examenprogramma.

Terug naar begin van document