Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandOptica Reflectie
- Opgave: Lichtbundel op cilinder
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Lichtstraal treft op grensvlak
- Opgave: Breking en interne reflectie I
- Opgave: Breking en interne reflectie II
- Opgave: Multi-touch screen technologie
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Beeldvorming met constructiestralen
- Opgave: Stralengang door objectief
- Opgave: Beeldvorming door objectief
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Beeldvorming met lenzenformule
- Opgave: Microscoop
- Opgave: Atlanta
- Opgave: Looping Star
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Optica - Project - 3D-foto en film - Opgave: Scherptediepte
- Opgave: Stereokijker
- Practicum: Bepaling brandpuntsafstand
- Practicum: Ontwerp en bouw van stereokijker
- Practicum: Zelf een 3D-foto maken
- Practicum: Zelf een 3D-film maken
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Uitleg over de wet van Snellius
Uitleg over de grenshoek
Uitleg over de constructie van een beeld bij een positieve lens
Uitleg over een reëel versus een virtueel beeld.
In deze video worden twee rekenvoorbeelden behandeld hoe je moet rekenen met de lenzenformule. De getallenvoorbeelden starten bij 7 minuten en 40 seconden.

Terug naar begin van document Simulaties

In deze applet kun je breking en reflectie bestuderen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
In deze applet kun de stralengang door een positieve lens simuleren. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
In deze applet kun je het beeld van een voorwerp voor een positieve lens bepalen met behulp van constructiestralen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 6

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO - Deel B

Hoofdstuk 5

Terug naar begin van document