Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMenselijk lichaam Het oog
- Opgave: Constructie met negatieve lens
- Opgave: Een nieuwe bril
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Het oor
- Opgave: De werking van het gehoor

deciBel-schaal
- Opgave: Onweersbu
- Opgave: Dameskoor
- Opgave: Sketch en muziekavond
- Opgave: Geluidsoverlast

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
De stem
- Opgave: Opgave: Continuïteitsvergelijking
- Opgave: Opgave: Klankkleur
- Opgave: Stemherkenning
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Globale uitleg over de werking van het oog
Uitleg over het accomoderen van het oog
Globale uitleg over de werking van het oor
Gedetailleerdere uitleg over de werking van het oor
Stembanden in actie

Terug naar begin van document Simulaties

In deze applet kun je het beeld van een voorwerp voor een positieve lens bepalen met behulp van constructiestralen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
In deze applet kun je het beeld van een voorwerp voor een negatieve lens bepalen met behulp van constructiestralen. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fourieranalyse Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 17

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Terug naar begin van document