Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandMaterie

Materie
- Opgave: Fase
- Opgave: Regenpijp
- Opgave: Bronzen beeld

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: Aquarium
- Opgave: Warmtecapaciteit
- Opgave: Mengen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Warmtetransport
- Opgave: Warmtestransport door stroming, straling en geleiding
- Opgave: Afkoeling van een glas water
- Opgave: Isolatie
- Opgave: Steenwol

Debiet
- Opgave: Fles water

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Isolatiemogelijkheden voor een huis
- Opgave: Temperatuurevenwicht
- Opgave: Zonnecollector
- Opgave: Sluipverbruik
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

In dit filmpje wordt warmtetransport door geleiding, stroming en straling uitgelegd.
In deze video wordt uitgelegd hoe composietmaterialen in elkaar zitten.

Terug naar begin van document Simulaties

Fasetoestanden van materie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstuk 5

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 12

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Hoofdstuk 3

Terug naar begin van document