Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandEnergievoorziening

Kernreactoren
- Opgave: Kernafval van kernsplijtingscentrales

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

In deze video wordt de werking van een conventionele energiecentrale op basis van steenkool uitgelegd.
In deze video wordt de werking van een kernsplijtingscentrale uitgelegd.
In deze video wordt de werking van een zonnecel uitgelegd.
In deze video wordt de werking van een zonnecel uitgelegd.
In deze video wordt de werking van een batterij uitgelegd. Ga naar bestemminglink naar video
In deze video wordt de werking van een waterstofcel uitgelegd.
In deze video wordt de werking van een waterstofcel uitgelegd.

Terug naar begin van document Simulaties

Niets beschikbaar  Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstuk 6

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 9

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Hoofdstuk 5

Dit onderwerp was in het oude programma een stuk uitgebreider.
Dit is alleen voor diegene die meer diepgang willen nuttig.

Terug naar begin van document