Inhoud 5 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingCoach-opdrachten

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBasishandleiding Excel 2013
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBasishandleiding Videometen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

In deze video wordt een introductie gegeven voor het programma COACH-videometen.

In deze video wordt een introductie gegeven voor het programma COACH-videometen. Dit gebeurt aan de hand van:

Voorbeeld: Beweging van een fiets.

Uitleg over de gereedschappen bij analyse/verwerking in coach videometen

Uitleg over het gereedschap "functiefit" in coach videometen

Terug naar begin van document COACH-opdrachten

 

Compex oefenen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBestanden

Terug naar begin van document