Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingLeerstofplanning en toetsplanning
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingProjecten
Ga naar bestemmingHandleidingen
Ga naar bestemmingCOACHThuis-Opdrachten
Ga naar bestemmingOpgavendatabase voor vierde klassen
Ga naar bestemmingVoortgangstoetsen

Terug naar begin van document Leerstofplanning en toetsplanning

Leerstofplanning en toetsplanning voor de jaargang 2024/2025 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNatuurkunde

Terug naar begin van document Aantekeningen

De aantekeningen zijn voorzien van QR-codes. Dat betekent voor degene die de aantekeningen afdrukken dat zij links gemakkelijk via de bijbehorende QR-code op hun smartphone of tablet kunnen oproepen. Daartoe moet je echter eerst een goede QR-code-scannerapp op je smartphone of tablet installeren.
Opdrachten die in de klas worden uitgedeeld zullen eveneens van deze QR-codes zijn voorzien.

Als je meer wilt weten over QR-codes neem eens een kijkje op de site onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Basisvaardigheden Significante cijfers en meetonzekerheid
- Opgave1 , opgave 2 en opgave 3
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Meetonzekerheid in berekende grootheden
- Opgave: Dichtheid
- Opgave: Totale lengte
- Opgave: Totale tijd
- Opgave: Vuistregels

Krommem lijnen recht maken
- Opgave: Massaveersysteem
Beweging Beweging
- Opgave: Aventador LP 700-4 Roadster
- Opgave: Vliegtuig op startbaan
- Opgave: Stevige oren
- Opgave: Fietser voor stoplicht
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Vrije val
- Opgave: Vrije val
(Plaats,tijd)-diagram versus (afstand,tijd)-diagram
- Opgave: Verplaatsing versus afgelegde weg
Gemiddelde snelheid
- Opgave: Speed versus velocity
Krachten Krachten ontbinden en optellen
- Opgave: Bepalen van de resulterende kracht op een fundament
- Opgave: Berekenen van de resulterende kracht op een mast
- Opgave: Tuibrug
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Relevante richting
- Opgave: Opstijgend vliegtuig
- Opgave: Lawinegevaar
Opgaven
- Opgave: MAGLEV, de Japanse magneetzweeftrein
- Opgave: Bovenleiding
- Opgave: Schaatsers
Momenten Opgaven
- Opgave: Balanceren
- Opgave: Bowlen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Arbeid en energie Energiebehoud systematisch aanpakken
- Opgave: Een omhoog geschoten kogeltje I
- Opgave: Energie versus krachten/beweging
- Opgave: Een omhoog geschoten kogeltje II
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
- Opgave: Arbeid
- Opgave: Automotor
Opgaven
- Opgave: Crosstrainer
- Opgave: Hybrideauto
- Opgave: Polsstokspringen
- Extra Opgave: Nimitz-klasse vliegdekschepen
Elektriciteit Basisgrootheden
- Opgave: Geladen bollen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
De wet van Ohm
- Opgave: Herhaling onderbouw
Energieverbruik in een elektrische schakeling
- Opgave: Schakeling met zekering
- Opgave: Energieverbruik
Redeneren met elektrische grootheden
-Opgave: Plaats extra weerstand
Variabele weerstanden
-Opgave: Dimmer
Spanning versus potentiaal
-Opgave: Potentiaal I
Trillingen

Harmonische trilling
- Opgave: Bol aan veer
- Opgave: Trillingen in een vrachtauto

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Energiebehoud
- Opgave: Rugzakgenerator
Golven Golven
- Opgave: Golf in koord
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Staande golven
- Opgave: Gitaar
- Opgave: Kerkorgel

Terug naar begin van document Projecten

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina

Terug naar begin van document Handleidingen

Over proeven doen en verslagen schrijven Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Punten van aandacht bij het maken van een toets Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Windows Verkenner Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft EXCEL Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Microsoft WORD Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Basishandleiding Coach-Videometen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding

Terug naar begin van document COACHThuis-Opdrachten

De installatiecode voor COACH7 heb ik jullie toegestuurd via magister. Het programma kun je downloaden onder onderstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandInstallatiepagina

Terug naar begin van document Opgavendatase voor vierde klassen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Op de site onder nevenstaande link is eveneens een grote verzameling opgaven (+uitwerkingen) te vinden. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Voortgangstoetsen

Bestanden niet altijd meteen beschikbaar nadat ik ze online heb gezet?

Dat ligt aan het gebruik van de cache van jouw browser. Je kunt dat gemakkelijk verhelpen.
Voor gedetailleerde instructie, zie het bestandje onder nevenstaande link.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKlik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding
Deze video laat zien hoe je de antwoorden voor de wekelijkse voortgangstoetsen uit de database kunt halen.
Als je de video op volle HD-resolutie wilt zien, kijk dan op youtube. Selecteer bij "Instellingen" (tandwiel) de kwaliteit op HD en maximaliseer het scherm.
Week 35 Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandNog niet beschikbaar Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandAntwoorden

Terug naar begin van document