Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandTrillingen Harmonische trilling
- Opgave: Bol aan veer
- Opgave: Trillingen in een vrachtauto
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energiebehoud
- Opgave: Rugzakgenerator
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

Trillingen
Resonantie
Demonstratieproef resonantie

Terug naar begin van document Simulaties

Trillingen

slinger
massaveersysteem

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Interferentie - zwevende tonen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Fourier Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Resonantie Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gekoppelde slingers Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 9

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 5

Systematische Natuurkunde - oude versie - 5 HAVO

Hoofdstuk 2

Terug naar begin van document