Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandKrachten Krachten ontbinden en optellen
- Opgave: Bepalen van de resulterende kracht op een fundament
- Opgave: Berekenen van de resulterende kracht op een mast
- Opgave: Tuibrug
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Relevante richting
- Opgave: Opstijgend vliegtuig
- Opgave: Lawinegevaar
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: MAGLEV, de Japanse magneetzweeftrein
- Opgave: Bovenleiding
- Opgave: Schaatsers
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Karretje op helling

- Practicum 5: Karretje ophelling

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Terug naar begin van document YouTube

Vectoren optellen
Vectoren ontbinden

Zwaartepunt

Terug naar begin van document Simulaties

krachten optellen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

krachten ontbinden

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstukken 3 en 4

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 7

 

Pulsar - 5 HAVO

Hoofdstuk 11

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel A

Hoofdstuk 3

Terug naar begin van document