Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandArbeid en energie

Energiebehoud systematisch aanpakken
- Opgave: Een omhoog geschoten kogeltje I
- Opgave: Energie versus krachten/beweging
- Opgave: Een omhoog geschoten kogeltje II


Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
- Opgave: Arbeid
- Opgave: Automotor
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Opgaven
- Opgave: Crosstrainer
- Opgave: Hybrideauto
- Opgave: Polsstokspringen
- Extra Opgave: Nimitz-klasse vliegdekschepen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Samenvatting voor de onderwerpen Beweging, Krachten, Momenten en Energie.

Je hebt nu een aantal onderwerpen afgerond die in opgaven veelal door elkaar aan bod komen. Het probleem waar je nu tegenaan zult lopen is dat je niet weet welk onderwerp je toe moet passen om een bepaalde vraag te beantwoorden.

In dit document wordt op 1 A4tje aangegeven hoe je systematisch te werk kunt gaan bij examenniveau opgaven.

Wederom geldt dat dit geen afkorting is om werk te besparen, enkel en alleen een hulpmiddel om de grote hoeveelheid kennis die je nu hebt opgebouwd overzichtelijk te houden.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandSamenvatting

Terug naar begin van document YouTube

Wet van behoud van energie
Arbeid
Arbeid in grafiek
Vermogen

Terug naar begin van document Simulaties

Energiebehoud Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 5 HAVO

Hoofdstuk 8

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 8

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel A

Hoofdstuk 4

Terug naar begin van document