Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandElektriciteit Basisgrootheden
- Opgave: Geladen bollen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
De wet van Ohm
- Opgave: Herhaling onderbouw
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Energieverbruik in een elektrische schakeling
- Opgave: Schakeling met zekering
- Opgave: Energieverbruik
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Redeneren met elektrische grootheden
-Opgave: Plaats extra weerstand
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Variabele weerstanden
-Opgave: Dimmer
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Spanning versus potentiaal
-Opgave: Potentiaal
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Elektriciteit in huis - Project - Practicum: Vervangingsweerstand
- Practicum: Meterkast
- Practicum: Soortelijke weerstand
- Opgave:Enkelvoudige versus meervoudige draden
- Opgave: Bijzondere samenstelling - Verwarmingslint
- Practicum: Onderzoek aan gloeilamp
- Opgave: LED-lampen
- Opgave: Ohms versus niet-Ohms
- Opgave: Zekeringsautomaat
- Opgave: Jaarafrekening
- Practicum: Stroomvoorziening in huis
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStartpagina
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTube

In deze video worden de grootheden lading en stroomsterkte uitgelegd.
Het eerste vraagstuk gaat over een serieschakeling en vanaf minuut 6 over een parallelschakeling.
De wet van Ohm uitgelegd m.b.v. 5 vraagstukken.
De vraagstukken zijn van toenemende moeiljkheidsgraad.
In deze video wordt uitgelegd hoe een spanningsdeler (schuifweerstand) werkt.

Terug naar begin van document Simulaties

Opbouw van een atoom: atoom versus ion Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Simulatie voor gelijkstroomschakelingen Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Wet van Ohm Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Gebruik van een schuifweerstand
In deze applet wordt gedemonstreerd hoe je een schuifweerstand kunt gebruiken als potentiometer oftewel spanningsdeler.
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstuk 6

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 9

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel B

Hoofdstuk 6

Terug naar begin van document