Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingReaders
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Readers

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBeweging Beweging
- Opgave: Aventador LP 700-4 Roadster
- Opgave: Vliegtuig op startbaan
- Opgave: Opgave: Fietser voor stoplicht
- Opgave: Stevige oren
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Vrije val
- Opgave: Vrije val
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
(Plaats,tijd)-diagram versus (afstand,tijd)-diagram
- Opgave: Verplaatsing versus afgelegde weg
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Gemiddelde snelheid
- Opgave: Speed versus velocity
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Terug naar begin van document YouTubeRaaklijn tekenen
Steilheid berekenen
Vrije val
Vrije val op de maan

Terug naar begin van document Simulaties

eenparige en eenparig versnelde beweging Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Snelheid op één tijdstip versus gemiddelde snelheid Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstuk 2

Pulsar - 4 HAVO

Hoofdstuk 2

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel A

Hoofdstuk 2

Terug naar begin van document