Gekoppelde slinger


Deze simulatie laat twee slingers zien welke gekoppeld zijn door een veer met een kleine veerconstante. Voor zo'n systeem is het kenmerkend dat de trillingsenergie voordurend wordt overgebracht van de ene slinger naar de andere.

This browser doesn't support HTML5 canvas!

Als je 0° in één van de tekstvelden zet als beginpositie, zal de totale energie van de oscillatie telkens tussen de slingers heen en weer gaan. De slinger die eerst in de rustpositie was, gaat met een steeds grotere uitwijking slingeren, terwijl de uitwijking van de andere slinger steeds afneemt. Na enige tijd komt er een moment waarop alleen de eerst genoemde slinger slingert; de andere staat stil in de neutrale stand. Hierna worden de rollen weer omgekeerd.Bediening van de applet:

 

De "Reset" knop brengt het systeem in de beginpositie. Met de ander knoppen kan de simulatie worden gestart, stilgezet en weer opnieuw in beweging gezet worden. De keuze "Vertraagd", maakt de beweging een factor tien trager. De startcondities kunnen worden veranderd in de bijbehorende tekstvelden. Een positieve (negatieve) hoek betekent een uitwijking naar rechts (links).


 

URL: http://www.walter-fendt.de
© Walter Fendt, 2 november 2000
© Nederlandse bewerking: Henk Russeler (maart 2006)
Laatst aangepast op 20 december 2017

De begeleidende tekst is aangepast door R.H.M. Willems