Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingBestanden uit de handleiding
Ga naar bestemmingYouTube

 

Terug naar begin van document Bestanden uit de handleiding

BIJLAGE bij de opdrachten WORD-Bestand

Terug naar begin van document YouTube

Holografiepresentatie - enkele voorbeelden.

AirStrike provides precise free-air interactivity based on computer vision (stereo vision). It is particularly adapted to applications like : 3D visualization, holograms (like in this example), Huge! screens interactivity, "no touch" screens (water falls, smoke, pulsed air).

A quick look at a new way to store and process digital information.

Het filmpje bestaat uit twee delen. Een soort van commercial en een stuk uitleg in de tweede helft.

 

Forscher an der Universität von Tokio haben eine neue Technologie entwickelt, welche Computermaus und Tastatur in Zukunft ersetzen könnte: Das Hologramm zum Anfassen.