Inhoud Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingBestanden uit de handleiding
Ga naar bestemmingBenodigde software
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingWat gaan jullie doen

 

Terug naar begin van document Bestanden uit de handleiding

Bestanden behorende bij de opdracht: Waar is het fixatiepunt? JPG-Bestand 1
JPG-Bestand 2
BIJLAGE bij de opdrachten WORD-Bestand

Terug naar begin van document Benodigde software

StereoPhoto Maker (32-bit) ZIP-Bestand
StereoPhoto Maker (64-bit) ZIP-Bestand
StereoMovie Maker ZIP-Bestand
Prism Videoconversiesoftware
Met deze software reken je het format van de camara om naar het format van de 3d-software.
Website
VideoPad Video Editor ZIP-Bestand

Terug naar begin van document YouTube

Een scholier met zijn eigen 3D-film.

De professionele movietrailer van Pangea.

3D ANAGLYPH video gebaseerd op het spel "Skyrim" gemaakt met 3D software Cyberlink PowerDirector

Terug naar begin van document Wat gaan jullie doen

Zelf een kleurenanaglyph maken voor een rood/cyaan 3d-bril.

Zelf een kleurenanaglyph maken voor een rood/cyaan 3d-bril.

Zelf een stereokijker ontwerpen en bouwen.

Zelf een 3D-film maken.

Onderstaande foto's en films zijn het resultaat van jullie voorgangers.

Terug naar begin van document