Inhoud 4 HAVO Terug naar begin van document Ga terug naar dit punt met deze knop
Ga naar bestemmingAantekeningen
Ga naar bestemmingYouTube
Ga naar bestemmingSimulaties
Ga naar bestemmingMediatheek

Terug naar begin van document Aantekeningen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandBasisvaardigheden Significante cijfers en meetonzekerheid
- Opgave1 , opgave 2 en opgave 3
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Meetonzekerheid in berekende grootheden
- Opgave: Dichtheid
- Opgave: Totale lengte
- Opgave: Totale tijd
- Opgave: Vuistregels

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandUitwerkingen

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandStudiehulp

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding Practicum Basisvaardigheden

- Practicum 1: Slingertijd
- Practicum 2: Dichtheid
- Practicum 3: Veerconstante

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandHandleiding verslagen schrijven

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandVerslagen

Terug naar begin van document YouTube

Significante cijfers
Het YouTube-filmpje geeft een beschrijving van de onderstaande applet die de functie van een schuifmaat simuleert.

Terug naar begin van document Simulaties

Misschien heb je de JAVA Console nodig.
Volg de link en installeer het softwarepakket "J2SE".
Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandJAVA

In deze applet wordt de werking uitgelegd hoe je een schuifmaat moet aflezen.
In het bovenstaande YouTube-filmpje wordt de werking van de applet gedemonstreerd.

Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite
Met nevenstaande applets kun je het omrekenen van eenheden oefenen. Daarnaast is er ook een applet voor het rekenen met de balansmethode. Klik links om te bekijken, klik rechts en sla op als acrobat-bestandWebsite

Terug naar begin van document Mediatheek

In de mediatheek staan diverse inzage- en uitleenexemplaren van verschillende uitgevers.

Systematische Natuurkunde - 4 HAVO

Hoofdstuk 1

Pulsar - 4 HAVO

Er is geen hoofdstuk over dit onderwerp.

Systematische Natuurkunde - oude versie - 4 HAVO deel A

Hoofdstuk 1

Terug naar begin van document